website element

Actieve fase

Plaatsing van uitneembare of vaste apparatuur en controles (activeren en bijstellen)

Welke apparatuur er geplaatst wordt hangt af van de diagnose en het behandelplan. De tijdsduur is dan ook voor elke apparatuur verschillend. Na de plaatsing van uitneembare of vaste apparatuur vindt ongeveer eens in de 4 tot 6 weken een controle plaats. De beugel wordt telkens geactiveerd en bijgesteld om de beoogde veranderingen in het gebit te bereiken. Uiteraard is de vooruitgang sterk afhankelijk van de motivatie en inzet van de patiënt.

Regelmatige controles

Regelmatige controles zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Daar bijna al onze patiënten op school zitten, lukt het in veel gevallen niet om afspraken buiten schooltijd te plannen.

Wij vragen daarom begrip voor bovenstaand feit. Lange afspraken, zoals voor het uitgebreid onderzoek, plaatsing en reparatie van apparatuur, vinden hoofdzakelijk 's ochtends plaats.
Om iedereen zo efficiënt mogelijk te behandelen is een strakke planning nodig. Het is daarom essentieel om op tijd op uw afspraak te verschijnen. Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen moet u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak verzetten. Bij het niet nakomen van uw afspraak zijn wij genoodzaakt u deze afspraak in rekening te brengen. 
Om een afspraak te maken of te verzetten kunt u ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.10 - 12.15 uur én van 13.00 -16:20 uur. U kunt per e-mail geen afspraak wijzigen of annuleren.

Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat de beugel pijn doet, of dat de beugel stuk is. In dat geval kunt u het beste zo snel mogelijk een extra afspraak maken, om de pijnklacht te laten verhelpen of de apparatuur te laten repareren. Voor losse bandjes en slotjes dient altijd een aparte afspraak gemaakt te worden, want er is tijdens een normale controle hiervoor geen tijd. Het programma zou gaan uitlopen en er zouden lange wachttijden in de wachtkamer gaan ontstaan, waar niemand blij mee is, u ook niet!! 
Tijdens de reguliere controles verzoeken wij de ouders in de wachtkamer te wachten. Blijken er bijzonderheden te zijn dan zult u door ons naar binnen worden geroepen. 
Heeft u een vraag dan kan dat altijd. Geeft u dit dan wel even aan bij de balie.

Mondhygiëne

Het is van uiterst belang, dat het gebit goed wordt schoongehouden. Poetsen na iedere maaltijd met een fluoride houdende tandpasta en reiniging met ragertjes en andere hulpmiddelen is noodzakelijk om plaque te verwijderen. Ook uw halfjaarlijkse controles bij de tandarts moeten worden voortgezet.

Dragen van apparatuur

Om tot een goed resultaat van de behandeling te komen is van belang, dat voorschriften met betrekking tot het dragen steeds worden opgevolgd. Ook is het van belang voorzichtig met de apparatuur om te gaan en geen harde en kleverige dingen te eten. Wanneer er toch apparatuur kapot gegaan is verzoeken wij u meteen telefonisch contact met ons op te nemen, ook als er op dezelfde dag een afspraak gepland staat omdat er extra tijd moet worden gereserveerd.